+48 692 215 679 lipskitechmar@gmail.com

Sprężynki pryzmatyczne

Jesteśmy pierwszą firmą na rynku produkującą wypełnienie pryzmatyczne. Nasze rozwiązania są cenione na całym świecie.

Sprężynki stosowane w naszym wypełnieniu powstały w wyniku wielu miesięcy prób i doświadczeń. Cel eksperymentów był jeden – stworzenie sprężynki, która zachowywałaby optymalny stosunek między rozdzielczością i  wydajnością destylacji.

Dlaczego to takie ważne? Sprężynki nie mogą być zbyt duże, ponieważ spowoduje to utratę rozdzielczości i zwiększy zapotrzebowanie na energię niezbędną do zwilżenia wypełnienia. Nie mogą też być zbyt małe, gdyż wówczas mocno spada przepustowość kolumny, co powoduje jej zalewanie przy niewielkich mocach grzania i ogólny spadek wydajności.

Unikalną cechą oferowanych pierścieni jest wolna przestrzeń między zwojami. Pozwala ona na rozwinięcie powierzchni międzyfazowej styku cieczy i gazu, dodatkowo powodując zmniejszenie oporów przepływu. Następną ważną sprawą jest geometria i sposób zwinięcia zwojów. Nieumiejętne dobranie tych parametrów może spowodować spadek rozdzielczości nawet o kilkadziesiąt procent!

Szczegółowe parametry techniczne pierścieni:

 • Materiał – stal kwasoodporna AISI 304
 • Ciężar właściwy – 880 g/dm³
 • Wymiary – 4,4 x 5,5 x 0,24 mm
 • Powierzchnia właściwa (p/v) – 1900 dm²/dm³
 • Objętość wolna – 0,89
 • Maksymalne obciążenie cieplne – 115 W/cm²
 • HETP – 20 mm

Zalety naszego wypełnienia:

 •  Sprężynki wykonujemy ze stali kwasoodpornej (KO). W przeciwieństwie do miedzi stal zapewnia lepszą odporność chemiczną i neutralność w środowiskach agresywnych. Dzięki temu metal doskonale spełnia wymagania przemysłu spożywczego.
 • Oferowane sprężynki zostały zoptymalizowane pod obciążenie cieplne typowe dla domowych urządzeń elektrycznych (1500W – 4000W). To gwarancja jakości i wydajności.
 • życiu kotła i chłodnicy.

Porady i uwagi

 • Wypełnienie pracuje optymalnie, gdy jest dobrze zwilżone. W tym celu należy doprowadzić do tzw. zalania kolumny. Zjawisko to wymaga odpowiedniej mocy grzewczej. Maksymalne obciążenie cieplne jest parametrem pozwalającym w łatwy sposób wyznaczyć odpowiednią moc dla naszej kolumny. Wystarczy jego wartość przemnożyć przez pole powierzchni przekroju kolumny liczone w cm².
 • Innym ważnym parametrem jest HETP (Height Equivalent to the Theoretical Plate), czyli wysokość równoważna jednej półce teoretycznej. W teorii rektyfikacji pojęcie półki teoretycznej oznacza jeden element kolumny, na którym zachodzi pojedynczy akt destylacji (czyli odparowanie i skroplenie). Można to porównać do jednego procesu destylacji prostej wykonanej przy użyciu kotła i chłodnicy.

Dokładność rozdzielania składników cieczy zależy od liczby takich pojedynczych aktów destylacji. Im więcej półek teoretycznych posiada kolumna, tym lepiej. Przykładowo dla 15% roztworu wody i etanolu potrzeba około 6 destylacji prostych, aby osiągnąć spirytus o mocy 93%. Gdybyśmy to robili przy pomocy garnka i chłodnicy, zabrałoby to dużo czasu i energii. Kolumna rektyfikacyjna z wypełnieniem dającym 6 półek teoretycznych pozwala uzyskać ten sam wynik nie w sześciu procesach, ale już przy pierwszym procesie.

 • Diagram pokazuje, jakiej potrzebujemy wysokości usypu popularnych wypełnień, aby nasza kolumna mogła pracować z rozdzielczością 6 półek teoretycznych.
 • Jak widać wypełnienie ceramiczne słabo sprawdza się w domowych kolumnach. Oczywiście w wysokich pomieszczeniach można wstawić kolumny o zasypie 150 cm, pozwalające na uzyskanie na ceramice 10. półek i spirytusu ponad 94%. Będzie on jednak słabej jakości – z dużą ilością zanieczyszczeń.
 • Tabela obok wykresu pokazuje jak rośnie stężenie etanolu z każdym następnym aktem destylacji. Analizując ją, można dojść do wniosku, że 23 półki wystarczają, aby osiągnąć maksymalne stężenie.
 • Należy pamiętać, że wysokie stężenie (duża procentowość) nie do końca przekłada się na czystość. W nastawach drożdżowych (zwanych zacierami lub cukrówkami) znajduje się ponad 200 substancji, których należy się pozbyć. Najogólniej można je podzielić na frakcje lekkie (aldehydy, aceton, eter) i ciężkie (fuzle). Niektóre z nich tworzą azeotropy o temperaturze wrzenia bliskiej etanolu i są bardzo trudne do usunięcia.

Lata doświadczeń naukowców wykazały, że dla uzyskania względnie czystego alkoholu kolumna musi mieć co najmniej 40 półek teoretycznych. Prawda jest jednak taka, że nawet 100 półek nie pozwoli uzyskać czystości doskonałej. Zawsze pozostają śladowe ilości zanieczyszczeń liczone w setnych lub tysięcznych jednego procenta. Często pozostają one poza zakresem wyczuwalności smakowej przeciętnego konsumenta. Właśnie takie niuanse decydują o jakości najlepszych spirytusów.

Powyższe fakty jasno pokazują, dlaczego wysokość jednej półki (HETP) jest tak ważna dla małych kolumn domowych, które dysponują niewielką wysokością zasypu.

Dla kolumny o wysokości 100 cm ceramika pozwala uzyskać jedynie kilka półek. Stosując zmywaki (druciaki) zbliżymy się do 30 półek. Natomiast posiadając odpowiednie sprężynki uzyskamy aż 50-60 półek. Dopiero taka rozdzielczość umożliwia oczyszczenie z najbardziej odpornych na rozdzielenie substancji.

Potrzebujesz elementów do swojej kolumny? Sprawdź w sklepie on-line